II. PLAN ESTRATEGIKOA

2020a gogoeta urtea izatea aurreikusia zuen mankomunitateak: 2021-2024 aldirako plan estrategiko berria parte hartze prozesu baten bidez diseinatzeaz gainera, euskalgintzaren gogoeta estrategikoa ere prozesu berean egitea aurreikusia zuen. Hori guztia prestatua zeukan apiriletik ekainera bitartean egiteko. Alabaina, pandemiaren ondorioz asmo hori nabarmen murriztu behar izan du, eta, ondorioz, aurten 2021-2024 aldirako plan estrategikoa bakarrik landu eta onartu ahal izan du.

Plana parte hartze prozesu baten bidez ondu da, nahiz eta osasun neurriek erabat baldintzatua eta aurreikusi baina hagitzez ere murritzagoa izan den.

Emaitza

Plana 2021eko urtarrilean abiatuko da, Batzorde Erabakitzaileak 2020/11/30ean egindako bileran onespena eman ondoren. Laburbilduz, hurrengo urteetan bortz ildo estrategiko landuko dira:

  1. Haur eta gaztetxoen (<16 urte) sozializazioa.
  2. Hiztun berriak.
  3. Gizarte erabilera.
  4. Corpusa
  5. Kudeaketa

 

Eta ildo horien barrenean hainbat arlo landuko dira; guztira 30 arlo. Arlo bakoitzak helburu zehatzak ezarriak ditu, eta helburu horien arabera zehazten dira hurrengo urteetan garatuko diren jarduerak; guztira 173 jarduera aurreikusten dira.

Honatx dokumentu osoa:

BEM II. plan estragikoa 2021-2024. Doku interaktiboa

Parte hartze prozesua

Erran bezala, osasun egoerak hasieran aurreikusitako parte hartze prozesua modu nabarmenean murriztea ekarri du, eta azkenean parte hartzeko jarduerak honakoak izan dira:

Herritarren parte hartzea

Prozesu honetan euskalgintzako hainbat eragilek eta euskaltzalek parte hartu dute, bereziki bi jarduera hauen bitartez:

  • Herritarren iritzia jasotzeko online galdetegia (ekainean): galdetegi honen helburua zen, batetik, plana diseinatu aurretik herritarren kezkak, ideiak eta erronkak jasotzea, eta, bertzetik, planaren diseinuan eta garapenean haien inplikazioa lortzea. Galdetegia herritarren lagin bati bidali zitzaion, hainbat aldagai kontuan hartuta (adina, herriak, sektorea, sexu/generoa eta euskararekiko inplikazioa). Herritarren erantzuna oso modu positiboan baloratu zen, jasotako erantzun kopuru altuagatik (48 erantzun) eta egindako proposamenengatik.
  • Parte hartze saio presentziala (irailaren 18an): jarduera presentzialak egiteko osasun neurriak nabarmenki gogortu ondoren, saio presentzialean 15 lagun bildu ziren. Saio horretan, partaideekin aurreko planaren ebaluazioa osatzeaz gainera, plan berriaren diseinua kontrastatu zen eta hurrengo lau urteetan lantzeko hainbat ideia eta proposamen jaso ziren.

Hona hemen parte hartze saioa laburbiltzen duen bideoa:

Kontraste teknikoa

Horrez gain, maila teknikoan ere egin da planaren kontrastea. Batetik, Nafarroako mendialdeko euskara zerbitzuetako teknikariekin partekatu eta osatu da plan estrategikoaren oinarrizko eskema, eta, behin planaren zirriborroa diseinatuta, mendialdeko bi euskara teknikarirekin eta UEMAko bertze bi teknikarirekin kontrastatu da. Haien ekarpenak aztertu eta, egoki jo direnak, planean txertatu dira.

Aurkezpen publikoak egiteke

Bide hori eginda, aurreikusitako hurrengo urratsa zen herritarrei plana aurkeztea. Horretarako datak eta tokiak zehaztu baziren ere, osasun neurriak gogortu zirenez, momentuz bertan behera uztea erabaki zen. Mankomunitateko Batzorde Erabakitzaileak plana onartu zuen 2020/11/30ean egindako bileran. Halere, osasun egoerak ahalbidetu bezain laster, herritarrei plana aurkeztuko zaie.

Finantzazioa

Egitasmo honek 9.710,25 euroko gastua izan du; hain zuzen ere proiektuaren aholkularitzan, dinamizazioan eta gidaritzan egindako gastua izan da, eta horretan Elhuyar Aholkularitza aritu da. Mankomunitateak  Nafarroako Gobernuaren aldetik 4.376,11 euroko dirulaguntza jaso du 2020an herritarren parte hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzeko dirulaguntza deialdiaren bidez (Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendaritzaren 1E/2020 ebazpena, urtarrilaren 7koa).